SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Dobrodošli na Tooke!
Tooke je aplikacija in spletna stran, razvita s strani podjetja podjetje Happy, internetne
storitve in trženje, d.o.o., s sedežem na Lavrica, Ogrinova ulica 66, 1291
Škofljica, Slovenija. (“Tokee”, “Mi”, “nas” ali “naš”), ki ponuja svojim uporabnikom
zabaven način za spoznavanje drugih uporabnikov in komuniciranje z njimi.
Zavedamo se pomena, ki ga ima posameznikovo zasebnost, zato smo zavezani k
zagotavljanju najvišje kakovosti izdelkov ter spodbujanje zavedanja o pravicah glede
osebnih podatkov. Da bi to dosegli, moramo vsi spoštovati naslednja pravila.
Ti Splošni pogoji uporabe (“Splošni pogoji”) tvorijo pravno zavezujoč sporazum
med končnim uporabnikom teh storitev (“Vi” ali “Uporabnik”) in Tokee znotraj
katerega je urejena vaša uporaba programske opreme ali vaš uporabniški račun na
spletu ali brez njega, in zbirka storitev na voljo na naši spletni strani https://gotokee.com
in v naši applikaciji in njenih posodobitvah na računalniku ali mobilni napravi, kot tudi
s tem povezane storitve (skupno “Storitve”) in vpliva na vaše pravice (“Sporazum”).
Prosimo da skrbno preberete te Splošne pogoje in naš pravilnik o zasebnosti ter druge
pogoje, navedene v tem dokumentu, saj se morate z njimi strinjati (in jih upoštevati)
preden lahko uporabite naše Storitve. Z DOSTOPOM ALI UPORABO
KATEREGAKOLI DELA NAŠIH STORITEV IZKAZUJETE, DA SE STRINJATE S
SPLOŠNIMI POGOJI, KAKOR TUDI Z DRUGIMI PRAVILNIKI, POLITIKAMI,
POSTOPKI IN PRAVILI POVEZANIH S STORITVAMI, KI JIH LAHKO OBČASNO
OBJAVLJAMO.

Z namestitvijo in/ali uporabo Storitev se strinjate, da ste zavezani s Splošnimi pogoji v
času veljavnosti teh Splošnih pogojev in dodatnih sporazumov.
Če prenesete aplikacijo iz kateregakoli drugega spletnega trga, kot iz trga za
programske aplikacije, ki delujejo na vaši napravi, ki poganja operacijski sIstem, ki ni
izrecno naveden v teh Splošnih pogojih, se strinjate, da ste pregledali in sprejeli pogoje
storitve, ki se uporablja za tak spletni trg.

Digitalno okolje in pravo, ki ga ureja, se pogosto spreminjata zato si pridržujemo
pravico, da kadarkoli spremenimo te Splošne pogoje. Ko to storimo, vam bomo
zagotovili vidno obvestilo, ki da ga bomo objavili na spletnem mestu. Vaš nadaljnji
dostop ali uporaba Storitev na kakršenkoli način pomeni privolitev v obstoječe in nove
pogoje, ki se lahko objavijo znotraj Storitev.
Storitve ponujena in pod nadzorom podjetja Happy d.o.o. iz svojih objektov v Sloveniji
in podatki povezani s Storitvami domujejo v Sloveniji. Če dostopate do Storitev ali jih
uporabljate iz drugih jurisdikcij, to delate na lastno odgovornost. Ne zagotavljamo, da
so storitve ustrezne ali na voljo za uporabo na drugih lokacijah. Vi ste odgovorni za
poznavanje in skladnost z veljavnimi zakoni. Če so ti zakoni v nasprotju z vašo
uporabo Storitev, vam jih ni dovoljeno uporabljati.

UPRAVIČENOST UPORABE
Do določene mere, naše Storitve nudimo brezplačno. Vsaka oseba, ki uporablja
storitve, zagotavlja, da je stara najmanj 18 let in je v celoti sposobna in upravičena za
sprejemanje in upoštevanje Splošnih pogojev, obveznosti, izjav in jamstev, določenih
v teh Splošnih pogojih. Storitev ne smete uporabljati, če ste bili obsojeni za zločin ali pa
se morate registrirati ali vpisati v register kot spolni prestopnik v katerikoli jurisdikciji.
Registrirate se lahko z e-poštnim računom, ki vam omogoča, da vas obveščamo o
vseh novostih glede naših storitev. Če to storite, zagotavljate, da so vsi podatki o
registraciji so resnični in točni in da boste ohranili točnost takih informacij.

VARNOST
Čeprav si prizadevamo spodbujati spoštljivo uporabniško izkušnjo s funkcijami, kot so
dvojno ujemanje, ki omogoča uporabnikom, da komunicirajo med sabo zgolj v primeru,
če je zanimanje med uporabnikoma vzajemno, ne moremo in nismo odgovorni za
ravnanje uporabnikov tako na spletu kakor tudi izven njega. Soglašate, da boste v
vseh interakcijah z drugimi uporabniki previdni, zlasti če se boste odločili, da
komunicirate z njimi izven okvira Storitev ali se z njimi osebno srečate. Vaših finančnih
podatkov (na primer podatki o vaši kreditni kartici ali bančnem računu) ne smete
posredovati drugim uporabnikom niti jim ne pošiljati denarja na kakršenkoli način.
ZA VAŠE INTERAKCIJE Z DRUGIMI UPORABNIKI STE IZKLJUČNO ODGOVORNI
VI SAMI. RAZUMETE IN STRINJATE SE, DA TOKEE NE IZVAJA PREVERJANJ
KAZENSKIH OZADIJ SVOJIH UPORABNIKOV ALI DRUGAČE PREVERJA
NJIHOVA OZADJA. TOKEE NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV GLEDE
RAVNANJA SVOJIH UPORABNIKOV. TOKEE SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA
OPRAVI PREGLED KAZENSKEGA OZADJA ALI KAKŠNOKOLI DRUG PREGLED
SVOJIH UPORABNIKOV IZ JAVNO DOSTOPNIH EVIDENC.
PRAVILA GLEDE VSEBIN, LICENCE IN INTELEKTUALNE LASTNINE

VSEBINA
Vse gradivo, ki je na voljo preko naših storitev (v nadaljevanju “Vsebina”), ne glede
na to ali je javno objavljeno ali zasebno preneseno, je varovano s pravicami
intelektualne lastnine.
Vsebina kateri boste izpostavljeni, je le delno zagotovljena s naše strani. Vsebina vam
je dana na voljo s strani raznih uporabnikov. Razumete in strinjate se, da ne bomo
pregledovali in ocenjevali Vsebine, ki je posredovana s strani vseh uporabnikov in ne
moremo biti odgovorni za ugotavljanje, ali je njihova vsebina primerna in ali uporabniki
imajo uporabniki vse pravice za posredovanje Vsebin.
UPORABNIKI IN NE TOKEE, SO ODGOVORNI ZA VSE VSEBINE, KI JIH DAJO NA
VOLJO S POMOČJO NAŠIH STORITEV, VKLJUČNO, BREZ OMEJITEV, DA IMAJO
VSEBINE V LASTI ALI SO ZA OBJAVO VSEBIN PRIDOBILI VSE POTREBNE
PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE IN DRUGE PRAVICE.
ODPOVEDUJETE SE VSEM LEGALNIM IN LEGITIMNIM PRAVICAM ALI
POVRAČILNIM ZAHTEVKOM, KI JIH IMATE ZOPER NAS V ZVEZI Z VSEBINO, KI
JE BILA OBJAVLJENA S STRANI DRUGIH UPORABNIKOV, VKLJUČUJOČ A NE
OMEJENO NA NEPOOBLAŠČENO UPORABO VSEBINE ALI NEZAKONITO,
OBREKLJIVO IN OBRAMBNO RAVNANJE S STRANI DRUGIH UPORABNIKOV.
Kljub temu, ko smo opozorjeni na morebitne kršitve posameznikovih pravic bomo hitro
raziskali zadevo, ravnali v skladu z našim pravilnikom o pravicah intelektualne lastnine
in sprejeli vse ukrepe, ki so v naši moči, da se prepreči nadaljnje kršitve. Vendar pa
razumete in priznavate, da morda ne bomo mogli preverjati vsebine ali potrditi
identitete domnevnih kršiteljev ali pritožnikov. Prav tako razumete in priznavate, da ne
moremo zagotoviti, da se uporabniki ne predstavljajo kot nekdo drug ali na tak način,
da ne kršijo pravic tretjih.

Z uporabo Storitev se lahko proizvedete podatke, za katere nam dovoljujete dostop
pri tretjih osebah, prav tako nam dovoljujete dostop za informacije, ki jih objavljate,
naložite kažete ali kakorkoli drugače objavite (“Uporabniška vsebina”). Z
ustvarjanjem Uporabniške vsebine preko naših Storitev, nam izrecno podeljujete, in
jamčite, da imate pravico do podelitve, brezplačno, podlicencirajočo, prenosljivo,
trajno, nepreklicno, neizključno, krajevno neomejeno licenco za uporabo, reprodukcijo
predelavo, objavljanje, monetiziranje, seznanjanje, urejanje, prevajanje, distribucijo,
javno izvajanje, javno prikazovanje in izdelavo izpeljanih del ter kako drugače
izkoriščanje vse takšne Uporabniške vsebine ter vašega imena, lastne podobe kot je
navedeno v vaši Uporabniški vsebini, v celoti ali deloma, in v katerikoli obliki, mediju
in tehnologiji, zdaj znani, ali v nadaljevanju razviti za uporabo v povezavi s Storitvami
in poslovanjem Tokee (in njegovih naslednikov “in podružnic), vključno a neomejeno
na promocijo in redistribucijo del ali vse aplikacije (in njihovih izpeljank), v vseh medijih
in preko vseh medijskih zbirkah in v povezavi z različnimi oglasi, kot so spletni oglasi,
oglasi za mobilne naprave in video oglasi. Prav podeljujete vsakemu uporabniku naših
Storitev neizključno licenco za dostop do vaših Uporabniških vsebin, za uporabo,
reproduciranje, distribuiranje, prikazovanje in izvajanje take Uporabniške vsebine, kot
je to omogočeno in dovoljeno s pomočjo funkcionalnosti Storitev in skladno s
Splošnimi pogoji.

Tokee ne prevzema nobene odgovornosti za Uporabniške vsebine, ki jo Vi ali katerikoli
drug uporabnik ali tretja oseba ustvari ali deli v okviru Storitev. Vi ste izključno
odgovorni za vašo Uporabniško vsebino kakor tudi za posledice objave in delitve
Uporabniške Vsebine. Razumete in strinjate se da ste izključno vi odgovorni, če
kakršnakoli izguba ali škoda nastane zaradi uporabe katerekoli Uporabniške vsebine,
ki ste jo poslali, naložili, prenesli, pretakali (stream), objavili, prenesli, prikazali, delili
ali kako drugače omogočili dostop z Vašo uporabo Storitev.
Razumete in se strinjate, da lahko spremljamo ali pregledujemo vse Uporabniške
vsebine, ki jih objavite kot del naših Storitev. Pridržujemo si pravico do izbrisa
Uporabniške vsebine v celoti ali deloma v kolikor po naši svobodni presoji krši Splošne
pogoje ali škoduje ugledu Storitev.

Pri komuniciranju z našimi predstavniki za pomoč strankam se strinjate, da boste
spoštljivi in prijazni. V kolikor menimo, da je vaše ravnanje proti kateremukoli od naših
predstavnikov za pomoč strankam ali drugim zaposlenim kadarkoli ogrožajoče ali
žaljivo, si pridržujemo pravico, da takoj ukinemo vaš uporabniški račun.
V zameno uporabo Storitev, se strinjate, da lahko mi, naše podružnice in naši
neodvisni partnerji postavite oglase v Storitvah. Z Vašo oddajo predlogov ali povratnih
informacij v zvezi z našimi storitvami, se strinjate, da lahko Tokee uporabi in deli
takšne podatke za kakršenkoli namen, brez dodatne kompenzacije.
Strinjate se, da lahko Tokee dostopa, zaščiti in objavi informacije glede vašega
uporabniškega računa, če to zahteva zakonodaja ali v dobri veri, da je tak dostop,
zaščita ali razkritje razumno potreben, kot npr. za primer: (i) skladnosti s pravnimi
postopki; (ii) uveljavljanja teh Splošnih pogojev; (iii) odgovora na trditve, da katerakoli
vsebina krši pravice tretjih oseb; (iv) odgovora na vaše zahteve za pomoč strankam; ali
(v) zaščiti pravic, premoženja ali osebne varnosti Tokee ali katerekoli druge osebe.

LICENCA – VAŠE PRAVICE IN OMEJITVE
Skladno s Splošnimi pogoji, vam podeljujemo osebno, omejeno, krajevno neomejeno,
neizključno, neprenosljivo licenco za čas trajanja teh Splošnih pogojev za uporabo
naših Storitev, kakor tudi za dostop in nekomercialne, osebne uporabe Vsebine
(»Licenca«).
Strinjate se, da uporabljate naše Storitve in Vsebine zgolj za svojo
osebno in nekomercialno uporabo in da ne boste uporabljali naših Storitev, Vsebine
ali kateregakoli njihovega dela na kakršenkoli način, ki ni izrecno dovoljen v Splošnih
pogojih in/ali v veljavni zakonodaji vključno a neomejeno na reproduciranje, kopiranje,
spreminjanje, prilagajanje, ustvarjanje izvedenih del, objavljanje, tiskanje, prenašanje,
razširjanje, prikazovanje, prodaja, licenciranje ali kako drugače prenašanje ter
omogočanje nalaganja Vsebine z objavljanjem, pošiljanjem, pošiljanjem ali kako
drugače; ter da ne bo neposredno ali posredno spodbudil, poučil ali dovolil katerikoli
osebi, da to stori.
Naša programska oprema in Vsebina se zgolj licencira in ne prodaja, tako da mi in
uporabniki ohranimo vse pravice, pravne naslove in pravice do udeležbe na vseh
kopijah naših programskih aplikacij in na Vsebinah tudi po namestitvi na osebne
elektronske naprave.
Ni dovoljeno obratno inženirstvo, razstavljanje, ali predelava naših Storitev, Vsebine
ali kateregakoli njenega dela, ali izogibanje kakršnikoli tehniki, ki se uporablja za
varovanje Storitev ali Vsebine, razen če to dovoljujejo veljavni predpisi.
Prav tako ne boste:
– posegali v pravilno delovanje Storitev, s kakršnimkoli dejanjem ki lahko bodisi
nalaga ali nalaga nerazumno ali nesorazmerno veliko obremenitev na
računalniški infrastrukturi, umetno povečuje število prenosov, zaobide ukrepe,
ki jih lahko uporabljamo za preprečevanje ali omejevanje dostopa do Storitev
in dostop do podatkov uporabnikov, ki bi lahko zbiramo ali drugače manipulirali
Storitve z uporabo skript ali drugim avtomatiziranim postopkom;
– predelovali, prilagajali ali vdirali v Storitve ali predelovali kake druge spletne
strani da bi bila zmotno povezana z Tokee;
– uporabljali Storitev na način, ki je nezakonit, goljufiv ali zavajajoč;
– distribuirali ali prenašali kakršnekoli kode, virusa ali katerekoli druge
tehnologije, ali je že znana, ali bo šele razvita, ki utegne škodovati Storitvam
ali uporabnikom;
– ponovno prodajali, kopirali, prenašali, distribuirali, prikazovali, prevajali,
predelovali Storitve ali izdelovali derivativna dela iz Storitev ali kateregakoli
njenega dela;
– uporabljali Storitve na način, ki uporablja ali začenja avtomatiziran sistem za
dostop;
– dajali podlicence, oddajali, zakupovali prenosa ali drugače distribuirali Storitev
ali pravice za uporabo Storitev;
– uporabljali Storitev, da na kakršenkoli način poskusite pridobiti nepooblaščen
dostop do katerekoli storitve, podatkov, računa ali omrežja;
– uporabljali Storitev na način, ki nadleguje, zlorablja, ogroža, obrekuje ali
drugače krši ali krši pravice drugih oseb;
– uporabljali Storitve na način, ki spodbuja vedenje, ki bi predstavljalo kaznivo
dejanje, ali bi povzročilo civilno odgovornost.
Ti Splošni pogoji vam ne dajejo upravičenja za pridobitev, in ne Nas obvezujejo da bi
vam morali posredovati tiskano dokumentacijo, podporo, telefonsko pomoč, izboljšave
ali posodobitve Storitev.
Mi lahko raziskujemo in sprejmemo vse razpoložljive pravne možnosti kot odgovor na
nezakonito in/ali nepooblaščeno uporabo Storitev, vključujoč prekinitev veljavnosti
vašega uporabniškega računa. Vsaka programska oprema, ki vam jo nudimo, se lahko
samodejno prenese in namesti nadgradnje, posodobitve ali druge nove funkcije. Te
samodejne prenose boste morda lahko prilagodili v nastavitvah naprave.

NAŠA INTELEKTUALNA LASTNINA
Razen če je izrecno navedeno drugače, vam Splošni pogoji vam ne dajejo nobenih
pravic ali licenc v zvezi z našimi blagovnimi znamkami, domenami ali drugih
značilnosti blagovne znamke, kot tudi v zvezi z našimi avtorskimi deli ali drugimi
pravicami intelektualne lastnine, ne glede na to ali gre za komercialno ali
nekomercialno uporabo.

PRAVILNIK O INTELEKTUALNI LASTNINI
Resno se zavzemamo za pravice intelektualne lastnine in pričakujemo, da bodo drugi
storili enako.
Za namene tega pravilnika “pravice intelektualne lastnine” pomenijo vse patentne
pravice, trgovska imena, lastninske pravice, avtorske pravice, pravne naslove,
računalniške kode, avdiovizualne učinke, teme, liki, imena likov, zgodbe, pogovor,
glasbena dela, umetniške pravice, pravice do maske, zvočne učinke, moralne pravice,
pravice do priobčitev javnosti, blagovne znamke, trade dress, storitvene znamke,
dobro ime, pravice do poslovne skrivnosti in druge pravice intelektualne lastnine, ki
lahko zdaj ali v prihodnosti obstajajo; njihove registracije, podaljšanja in podaljšanja,
po zakonodaji katerekoli države, države, ozemlja ali druge jurisdikcije.
Če ste imetnik pravic intelektualne lastnine ali oseba, pooblaščena za ukrepanje v
imenu lastnika in verjamete v dobri veri, da Vsebina, ki je na voljo prek Tokee Storitev
krši vaše pravice intelektualne lastnine, nam to sporočite. Pisno obvestilo o domnevni
kršitvi avtorskih pravic oziroma kršitvi pravic intelektualne lastnine lahko pošljete na
sledeči naslov:
HAPPY d.o.o.
Legal department
Lavrica, Ogrinova ulica 66
1291 Škofljica,
Slovenija
ali
hello@gotokee.com

Obvestilo o domnevni avtorskih/kršitve pravic intelektualne lastnine mora vsebovati:
(1) Fizični ali elektronski podpis lastnika ali osebe, pooblaščene za delovanje v imenu
lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršena.
(2) Identifikacijo avtorskega dela/pravice intelektualne lastnine, katerega pravice so
domnevno kršene ali, če je več avtorskih del/pravic intelektualne lastnine kritih z enim
obvestilom reprezentativni seznam teh del.
(3) Opredelitev vsebine s katero naj bi se kršilo ali je predmet kršitve, za katero se
zahteva odstranitev ali zadostne informacije, ki omogočajo, da mi najdemo sporne
Vsebine.
(4) Podatke, ki so dovolj razumni, da nam omogočajo, da stopijo v stik s pritožnikom,
na primer naslov, telefonska številka in, če je na voljo, elektronski poštni naslov, na
katerega se lahko obrne pritožnik.
(5) Izjavo, da je tožeča stranka v dobri veri, da uporaba vsebine na očitan način
ni dovoljena s strani imetnika avtorske pravice/pravic intelektualne lastnine, agenta ali
zakona
(6) Izjavo, da so podatki v obvestilu točni in zavezo, da je pritožnik pooblaščen, da
ukrepa v imenu imetnika izključne pravice, ki je domnevno kršena.
Potrjujete, da v kolikor vsi zgoraj našteti pogoji niso upoštevani, vaše obvestilo morda
ni veljavno in ga ni potrebno upoštevati ali raziskati.
Ko smo pravilno obveščeni, da neka Vsebina krši avtorske pravice/pravice
intelektualne lastnine, bomo v najkrajšem možnem času preiskali zatrjevano kršitev in
po prostem preudarku odločili o primernosti naših nadaljnjih ukrepov, brez
predhodnega obvestila uporabniku.
Če uporabnik meni, da je Vsebina, ki jo je uporabil ne krši nobenih pravic, lahko vloži
nasprotno trditev našemu pooblaščencu s prošnjo za se vsebina ponovno vrne nazaj,
kjer je bila.
Nasprotna trditev mora vsebovati:
(1) fizični ali elektronski podpis uporabnika;
(2) identifikacijo odstranjene Vsebine;
(3) kontaktne podatke uporabnika, če še niso na voljo;
(4) izjavo uporabnika, da prepričanja v dobri veri, da je bila vsebina odstranjena zaradi
napake ali napačne prepoznave vsebine.
Uporabnik lahko pošlje nasprotno trditev pritožniku v kateri trdi, da bo odstranjena
Vsebina ponovno vrnjena v roku 15 delovnih dni po prejetju nasprotne trditve v kolikor
pritožnik ne obvesti uporabnika o vložitvi tožbe glede kršitve Vsebine, ki je bila
predmet obvestila o domnevni kršitvi.

STORITVE TRETJIH OSEB
Tokee Storitve so povezane z aplikacijami, s spletnimi stranmi in storitvami tretjih oseb
(“Storitve tretjih oseb”), da bi bile Storitve in Vsebine lahko na voljo za vas. Takšne
Storitve tretjih oseb imajo lahko svoje splošne pogoje uporabe, pravilnike o zasebnosti
in druge pogoje za storitve, s katerimi se ureja uporabo Storitev tretjih oseb. Razumete
in se strinjate, da nismo odgovorni za vsebino in dejanja Storitev tretjih oseb ali za
katerokoli transakcijo v katero vstopite s ponudniki transakcij.
Če ste prenesli Tokee aplikacijo s strani Apple, Inc (“Apple”) App Store ali če
uporabljate aplikacije v napravi s sistemom iOS, potrjujete, da ste prebrali, razumeli in
se strinjali z naslednjim obvestilom o Apple. Ta sporazum je med vami in Tokee in ne
z Apple in Apple ne odgovarja za storitve in njihovo vsebino. Apple nima nikakršne
obveznosti zagotavljanja Storitev vzdrževanja in podpore v zvezi s Storitvijo. V primeru
kakršnekoli okvare Storitev, ali da ni v skladu z nobenim veljavnim zagotovilom, lahko
obvestite Apple in Apple vam bo povrnil veljavno nakupno ceno za aplikacijo, v
največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Apple nima nobenih drugih
garancijskih obveznosti v zvezi s Storitvami. Apple ni odgovoren za obravnavo
kakršnihkoli zahtevkov, ki bi jih zahtevali vi ali katerakoli tretja oseba v zvezi s
Storitvami ali vašim posedovanjem in/ali uporabo Storitve, vključno, vendar ne
omejeno na: (1) zahtevke v zvezi s proizvodi, (2) zahtevke, da Storitev ne ustreza
veljavni zakonski ali regulativni zahtevi in (3) zahtevke, ki izhajajo iz varstva
potrošnikov ali podobne zakonodaje. Apple ni odgovoren za preiskave, obrambe,
poravnave in odveze trditev tretjih oseb, da storitev in/ali vaša posest in
uporaba aplikacije krši pravice intelektualne lastnine tretjih oseb. Strinjate se, da boste
pri uporabi Storitev upoštevali vse veljavne pogoje tretjih oseb. Apple in hčerinske
družbe Apple, so subsidiarni upravičenci tega sporazuma in z vašim strinjanjem s
Splošnimi pogoji ima Apple pravico (in se šteje, da so sprejeli pravico) da to
upravičenje kot subsidiarni upravičenec uveljavi zoper vas. S tem predstavljate in
jamčite, da (1) niste v državi, ki je predmet ameriškega embarga, ali pa ga je vlada
ZDA označila za državo, ki podpira terorizem, in (2) niste na seznamu prepovedanih
ali omejenih strank ZDA.
V kolikor ste aplikacijo prenesli iz Android platforme iz spletnega marketa Google Play,
se strinjate s: Splošnimi pogoji Android Market-a “Terms of service”, ki se nahaja na
https://play.google.com/store, in pa z njihovimi pravilniki “Android Market Business
and Program Policies, ki se nahajajo na
http://www.google.com/mobile/android/market-policies.html.

DOSTOP
Na lastne stroške si morate zagotoviti opremo, internetne povezave ali mobilne
naprave in/ali storitev, ki načrtuje dostop in uporabo naših Storitev. Tokee ne jamči,
da bodo naše Storitve je na voljo v vseh geografskih lokacijah. Zavedate se, da lahko
ob uporabi naših Storitev vaš operater zaračuna stroške za prenos podatkov,
pošiljanje sporočil in/ali druge stroške brezžičnega dostopa. Preverite pri svojem
operaterju, ali bodo stroški pri uporabi obračunani tudi vam. Vi ste sami izključno
odgovorni za morebitne stroške, ki bi jih imeli zaradi dostopa do naših Storitev. Vaša
pravica za uporabo naših Storitev je odvisna tudi od Vaše skladnosti z vsemi splošnimi
pogoji uporabe, ki ste jih sprejeli s strani storitev tretjih oseb.

RAZPOLOŽLJIVOST STORITEV
Zaradi stalnega razvoja in rasti naših Storitev se lahko dostopnost Storitev
spremeni. Trudili se bomo, da bodo naše Storitve vedno na voljo. Vendar pa ne
moremo zagotoviti, da bodo storitve brez prekinitve nenehno na voljo.
Potrjujete in se strinjate, da se lahko oblika in narava Storitev občasno spremenita
brez predhodnega obvestila. Prav tako se zavedate in se strinjate, da bodo morda
Storitve začasno nedostopne zaradi vzrokov, ki so zunaj našega nadzora.
Za motnje dostopnosti naših Storitev iz zgoraj navedenih razlogov ne prevzemamo
nobenih odgovornosti.

PRAVILA SKUPNOSTI
Z uporabo Storitev se strinjate, da ne boste:
– uporabljati Storitev za katerikoli namen, ki je nezakonit ali prepovedan s
strani teh Splošnih pogojev;
– pošiljali neželene pošte, prosili drugih uporabnikov za denar ali delovali na
kakršenkoli drug goljufiv način;
– se izdajali za kako drugo fizično ali pravno osebo ali objavili slike kake druge
osebe brez njihovega izrecnega, pisnega dovoljenja;
– izvajali psihičnega nasilja, spletno zasledovali, ustrahovali, nadlegovali ali
obrekovali kogarkoli;
– objavljali nobenih Uporabniških vsebin, ki kršijo kogarkolišne pravice,
vključno s pravico do objave, zasebnosti, avtorske pravice, blagovne
znamke, druge pravice intelektualne lastnine ali pa kakršnekoli druge
pogodbene pravice;
– objavljali nobenih Uporabniških vsebin, ki so po svoji naravi sovražni govor,
grožnje, spolno nazorne ali pornografske, ki spodbujajo nasilje ali vsebujejo
goloto ali nasilje;
– objavljali nobenih Uporabniških vsebin, ki spodbujajo rasizem, šovinizem,
sovraštvo ali fizično grožnjo v kakršnikoli obliki zoper kakršnikoli skupini ali
posamezniku;
– zahtevali gesel drugih oseb za katerikoli namen, ali zahtevali druge osebno
določljive podatke za komercialne ali nezakonite namene od drugih
uporabnikov ali razširjajo osebne podatke drugih oseb brez njihovega
dovoljenja;
– uporabili uporabniškega računa drugega uporabnika;
– ustvarili novega računa, če smo vam prekinili vaš račun, razen če imate za
to naše izrecno dovoljenje.
Pridržujemo si pravico da raziščemo in/ali prekinemo vaš uporabniški račun brez
povračila sredstev, ki ste jih plačali za uporabo Storitev v kolikor ste zlorabili Storitve
ali ravnali na način, ki ga smatramo za neprimernega ali nezakonitega, vključujoč
dejanja in/ali komunikacijo, ki se zgodi izven obsega naših Storitev, v kolikor dejanja
vključujejo uporabnike, ki ste jih spoznali pri uporabi Storitev.

ZASEBNOST
Varstvo zasebnosti uporabnikov je zelo pomembno. Vaše podatke uporabljamo le, kot
je opisano v pravilniku o zasebnosti, ki je sestavni del teh pogojev.

SPLETNI NAKUPI
Če kupite naročnino preko naših Storitev, bo naročnina veljala do preklica. Po prvem
obdobju po plačilu naročnine, in po vsakem nadaljnjem obdobju naročnine, se do
preklica vaša naročnina samodejno nadaljuje za dodatno enakovredno obdobje po
ceni, ki ste jo določili ob prijavi. Strinjate se, da bo vaš uporabniški račun predmet te
funkcije samodejnega podaljšanja. Če ne želite, da se naročnina za vaš uporabniški
račun samodejno obnavlja, ali če želite spremeniti ali prekiniti naročnino, sledite
navodilom na spletni strani/v aplikaciji ali nam pišite neposredno
na hello@gotokee.com. Če prekličete naročnino, lahko svojo naročnino uporabljate
do konca obračunskega obdobja, vaša naročnina pa ne bo obnovljena po izteku
obračunskega obdobja.
Svoje podatke o načinu plačila lahko uredite tako, znotraj Storitev obiščete “Moj Profil”.
Če plačilo ni uspešno izvedeno zaradi izteka veljavnosti bančne kartice, premajhne
količine sredstev, ali drugih razlogov in v tem obdobju vi ne uredite podatkov o načinu
plačila oziroma prekličete naročnino, ste še naprej odgovorni za morebitne neplačane
zneske in nam dovolite, da nadaljujemo z zaračunavanjem naročnine, ki se v
naslednjem obdobju obračuna. To lahko povzroči spremembo datumov
obračunavanja plačil. Poleg tega nam dovoljujete, da pridobimo posodobljene ali
nadomestne datume poteka veljavnosti vaše debetne ali kreditne kartice, ki nam jo
posreduje izdajatelj bančne ali kreditne kartice. Pogoji glede plačila in način plačila
izhajajo iz nastavitev, ki ste jih Vi nastavili znotraj Storitev, opredeljeni pa bodo v
pogodbah med vami in vašimi finančnimi inštitucijami, izdajatelji kreditnih ali debetnih
kartic ipd.
Povračila. Načeloma so vsa plačila za nakupe pri uporabi Storitev nepovratna, prav
tako ni povračil za delno uporabljena že plačana naročniška obdobja. Imamo
diskrecijsko pravico, da vam vrnemo naročnino v primeru, da je prošnja za povračilo
z vaše strani vložena v roku štirinajstih dni od dneva transakcije oziroma če nam to
obveznost nalagajo veljavni predpisi. Za dan transakcije šteje dan pričetka vaše
naročnine.

POMOČ STRANKAM
Če imate pomisleke glede uporabe naših Storitev nas kontaktirajte preko e-pošte
na: hello@gotokee.com.

TRAJANJE
Veljavnost Splošnih pogojev prične na dan, ko Vi namestite ali kakorkoli drugače
uporabljate Storitve in prenehajo z dnem, ko jih po lastni volji prenehate uporabljati ali
ko Mi prekinemo veljavnost Splošnih pogojev. S prenehanjem uporabe Storitev in
morebitno prekinitvijo naročnine, za vas Splošni pogoji ne veljajo več. Zgolj
prenehanje uporabe Storitev in/ali odstranitev programske opreme na vaši na pravi ne
ustvarjata obveznosti za povračilo sredstev, ki se jih znotraj Storitev plačali.
Pridržujemo si izključno pravico da vam prekinemo veljavnost Splošnih pogojev in
zahtevamo od Vas, da odstranite programsko opremo z vaše naprave. To lahko izhaja
iz dejstva, da verjamemo, da ste kršili Splošne pogoje. Takoj po našem pozivu morate
prenehati z uporabo vseh naših Storitev, in uničiti vse kopije programske opreme v
vaši posesti ali nadzoru. Sama prekinitev veljavnosti Splošnih pogojev ne omejuje
nobenih Naših drugih pravic in upravičenosti do povračil po zakonu ali v kapitalu.
GARANCIJA, ODPOVEDI, IZKLJUČITVE IN OMEJITVE
PRIZADEVAMO SI, DA BI VAM PONUDILI NAJBOLJŠE STORITVE KOT JIH
LAHKO, VSEENO PA SE STRINJATE, DA SO STORITVE PONUJENE “KOT SO” IN
“KOT SO NA VOLJO” BREZ KAKRŠNIHKOLI IZRECNIH ALI POSREDNIH
ZAGOTOVIL ALI KAKRŠNIHKOLI POGOJEV. MI NE JAMČIMO ALI
ZAGOTAVLJAMO DA SPLETNA STRAN, VSEBINA, ALI VARNOST PRENOSA
VSEBINE NA STRANI (I) NE BO PREKINJENA (II) NE BO BREZ HIB,
NEPRAVILNOSTI ALI NAPAK (III) BO USTREZALA VAŠIM ZAHTEVAM (IV) BO
DELOVALA Z NASTAVITVAMI ALI V POVEZAVI Z DRUGO PROGRAMSKO ALI
RAČUNALNIŠKO OPREMO, KI JO UPORABLJATE. MI NE DAJEMO NOBENIH
DRUGIH ZAGOTOVIL, KOT TISTIH, KI SMO JIH IZRECNO NAVEDLI V SPLOŠNIH
POGOJIH IN ZAVRAČAMO VSA DRUGA ZAGOTOVILA, VKLJUČUJOČ A
NEOMEJENO NA, ZAGOTOVILA O USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN,
PRIMERNOST ZA PRODAJO IN NE KRŠENJE PRAVIC TRETJIH.
STORITVE UPORABLJATE NA VAŠE LASTNO TVEGANJE. DO NAJVEČJE MERE,
KI JO DOVOLJUJEJO VELJAVNI PREDPISI MI IN VSI LASTNIKI VSEBINE NE
PREDSTAVLJAMO IN ZAVRAČAMO KAKRŠNAKOLI ZAGOTOVILA ALI POGOJE O
NE-KRŠITVI PRAVIC DRUGIH.
DO NAJVIŠJE MOŽNE MERE, KI JO DOVOLJUJEJO VELJAVNI PREDPISI, NE
JAMČIMO, DA SO STORITVE PROSTE ZLONAMERNE PROGRAMSKE OPREME
ALI DRUGE NEVARNIH KOMPONENT IN NE ZAGOTAVLJAMO ALI
PREDSTAVLJAMO, PRIPOROČAMO, GARANTIRAMO ALI PREVZEMAMO
ODGOVORNOST ZA KATEROKOLI STORITEV TRETJE OSEBE (ALI NJENE
VSEBINE) UPORABNIŠKE VSEBINE ALI KAKRŠENKOLI DRUGEGA PRODUKTA
ALI STORITVE KI SO OGLAŠEVANE ALI PONUJENE S STRANI TRETJIH OSEB
NA ALI V POVEZAVI Z NAŠIMI STORITVAMI ALI S POVEZAVAMI NA DRUGE
SPLETNE STRANI IZ NAŠIH STORITEV ALI ČE SO VKLJUČENE V KAKRŠENKOLI
DRUG PROMOCIJSKI MATERIAL. RAZUMETE IN STRINJATE SE Z DEJSTVOM,
DA NISMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI TRANSAKCIJE MED VAMI IN
PONUDNIKI APLIKACIJ, DOBRIN IN STORITEV, KI SO OGLAŠEVANI ZNOTRAJ
NAŠIH STORITEV. PRI VSAKEM NAKUPU DOBRINE ALI STORITVE PREKO
KATEREGAKOLI MEDIJA IN V KATEREMKOLI OKOLJU UPORABITE SVOJO
PRESOJO IN BODITE PREVIDNIM KO JE TO POTREBNO. NOBEN NASVET ALI
INFORMACIJA, KI VAM JO POSREDUJEMO BODISI USTNO ALI PISNO NE
USTVARJA KAKRŠNIHKOLI ZAGOTOVIL Z NAŠE STRANI V ZVEZI Z PODANIM
NASVETOM ALI INFORMACIJO. NEKATERI DELI TEGA ODSTAVKA MORDA V
KAKŠNIH JURISDIKCIJAH NISO DOVOLJENI.
STRINJATE SE, DO NAJVIŠJE MERE, KI JO DOVOLJUJEJO VELJAVNI PREDPISI,
DA JE VAŠE EDINO POVRAČILO ZA KAKRŠNEKOLI TEŽAVE ALI
NEZADOVOLJSTVO S STORITVAMI, PRAVICA DA ODSTRANITE VSO NAŠO
PROGRAMSKO OPREMO IN PRENEHATE UPORABLJATI NAŠE STORITVE.
MEDTEM KO MI NE SPREJEMAMO NOBENE ODGOVORNOSTI ZA STORITVE
TRETJIH OSEB ALI NJIHOVE VSEBINE, IN VAŠE ODNOSE S TRETJIMI OSEBAMI
UREJAJO DRUGI DOGOVORI, JE VAŠE EDINO POVRAČILO, DO KATEREGA STE
UPRAVIČENI TO, DA ODSTRANITE NJIHOVO PROGRAMSKO OPREMO IN/ALI
PRENEHATE UPORABLJATI NJIHOVE STORITVE.
DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJEJO VELJAVNI PREDPISI MI, NAŠI
ZAPOSLENI, DRUŽBENIKI, POOBLAŠČENCI, DIREKTORJI, NAŠE HČERINSKE
DRUŽBE, PODRUŽNICE, PRAVNI NASLEDNIKI, ASIGNATORJI, DOBAVITELJI ALI
PODELJEVALICI LICENC(“OŠKODOVANCI), NE ODGOVARJAMO ZA:
(1) KAKRŠNOKOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO,
KAZENSKO OBVEZNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO; (2) KAKRŠNOKOLI IZGUBO
PODATKOV, POSLOVNO IZGUBO ALI IZGUBO DOBIČKA (POSREDNO ALI
NEPOSREDNO), KI IZHAJA IZ VSEH PRIMEROV NEZMOŽNOSTI UPORABE
NAŠIH STORITEV, UPORABE APLIKACIJ TRETJIH OSEB, ALI VSEBIN, NE GLEDE
NA PRAVNO RAZLAGO IN NE GLEDE NA TO, ALI SMO BILI OPOZORJENI NA
MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE IN TUDI ČE TAKO POVRAČILO NE USTREZA
SVOJEMU OSNOVNEMU NAMENU; (3) KAKRŠNOKOLI OSEBNO POŠKODBO
IN/ALI ŠKODO NA PREMOŽENJU ALI (4) SKUPNO ODGOVORNOST ZA VSE
ZAHTEVKE GLEDE NAŠIH STORITEV, APLIKACIJ TRETJIH OSEB, ALI VSEBINE
APLIKACIJ TRETJIH OSEB V VIŠJEM ZNESKU KOT STE GA NAM PLAČALI VI V
OBDOBJU VEČ KOT DVANAJST MESECEV, V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU,
KI GA DOVOLJUJEJO VELJAVNI PREDPISI.
TO NE VPLIVA NA VAŠE ZAKONSKE PRAVICE, KI JIH IMATE KOT POTROŠNIK.
ODŠKODNINA
V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJEJO VELJAVNI PREDPISI
SE STRINJATE, DA BOSTE POVRNILI ŠKODO, ZAGOVARJALI NJIHOVO
STALIŠČE IN ODVEZALI ODGOVORNOST VSEM OŠKODOVANCEM PROTI
VSEM ODŠKODNINAM, IZGUBAM IN STROŠKOM V KAKRŠNIKOLI OBLIKI
(VKLJUČUJOČ RAZUMNE ODVETNIŠKE STROŠKE), KI BI IZHAJALI IZ
ZAHTEVKOV ALI BILI POVEZANI Z ZAHTEVKI, IZ ZAHTEV ALI DEJANJ
VLOŽENIMI ALI UPERJENEMI ZOPER OŠKODOVANCE: (1) KI BI IZVIRALE IZ
OBTOŽUJOČIH DEJSTEV, KI VAS BREMENIJO KRŠITEV SPLOŠNIH POGOJEV;
(2) KI BI IZHAJALE IZ VAŠE UPORABNIŠKE VSEBINE ALI V POVEZAVI Z NJO ALI
KAKRŠNEKOLI DRUGE AKTIVNOSTI, V KATERI STE BILI UDELEŽENI V ZVEZI Z
NAŠIMI STORITVAMI IN (3) VAŠE KRŠITVE VELJAVNIH PREDPISOV ALI
KRŠITVAMI PRAVIC TRETJIH OSEB.
STRINJATE SE, DA KRŠITEV TEH SPLOŠNIH POGOJEV USTVARJA
NEPOPRAVLJIVO ŠKODO NAM, ZA KATERO SAMO DENARNO NADOMESTILO
NE BI BILO DOVOLJ, ZATO SMO UPRAVIČENI DO PRAVIČNEGA NADOMESTILA,
DODATNO K NADOMESTILU, KI JE OMENJEN ZGORAJ ALI PO ZAKONU, BREZ
OBVEZNICE, DRUGEGA FINANČNEGA INSTRUMENTA ALI DOKAZA O ŠKODI.

SPLOŠNO
1.1. Obseg
Splošni pogoji vsebujejo vse poglavitne pogoje in urejajo razmerje med Nami in našimi
uporabniki
1.2. Interpretacija
Naslovi so tukaj samo z namenom navedbe in ne omejujejo obsega ali širine
odstavkov, tako da v nobenem primeru ne vplivajo na interpretacijo vsebine.
1.3. Prenehanje in preživetje
Pogodbeno razmerje lahko kadarkoli prekinete tako, da odstranite vso našo
programsko opremo in prenehate z uporabo naših Storitev.
Mi lahko odpovemo pogodbeno razmerje in prenehamo z nudenjem naših Storitev, če
tako zahteva katerikoli veljavni predpis ali zaradi tehnične ali ekonomske nezmožnosti.
Pred našo odpovedjo pogodbenega razmerja vas bomo izrecno obvestili.
Naslednji oddelki preživijo prenehanje veljave Splošnih pogojev:
Vsebina, Licenca – vaše pravice in omejitve, Garancija, odpovedi, izključitve in
omejitve, Odškodnina, Reševanje sporov in Veljavno pravo.
1.4. Neodvisnost določb
Če je katerakoli določba Splošnih pogojev neveljavna ali neizvršljiva, iz kateregakoli
razloga in do katerekoli obsega, se taka določba ne upošteva, ostale določbe pa se
ostanejo v veljavi v največjem obsegu, ki ga dovoljujejo veljavni predpisi.
1.5. Veljavno pravo
Splošni pogoji so urejeni, se tolmačijo in izvršujejo v skladu s slovensko zakonodajo,
ne glede na kolizijske norme.
1.6. Reševanje sporov
Razen če v Splošnih pogojih ni drugače določeno, se vsak zahtevek ali nasprotje med
Nami in Uporabniki, ki izhajajo iz ali so v zvezi s Splošnimi pogoji (vključno nastanek,
tolmačenje, učinkovitosti in kršitev) rešujejo z arbitražo v skladu z arbitražnimi pravili
Ljubljanske arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Stroški in odhodki za arbitražni postopek iz prejšnjega odstavka se razdeli med
strankami glede na uspeh v arbitražnem postopku
Razen če ni drugače pisno dogovorjeno, da se vsak spor, ki izhaja iz Splošnih pogojev
izvaja v slovenskem jeziku v Ljubljani.
1.7. Opustitev
Kakršnakoli neizponlitev ali zamuda za izvedbo oziroma izvršitev katerekoli pravice
znotraj Splošnih pogojev z naše strani v nobenem primeru ne ustvarja opustitve teh
določb ali pravic, ki iz njih izhajajo.
1.8. Celoten dogovor
Razen v kolikor je to navedeno v Splošnih pogojih, ali kot je izrecno dogovorjeno v
pisni obliki med Vami in Nami, pravilnik o zasebnosti in Splošni pogoji ustvarjajo in
urejajo vse dogovorjene pogoje in nasledijo vsa nedosledna zagotovila, prejšnje
dogovore v povezavi z vsebino Splošnih pogojev, ne glede na to ali so bili dogovorjeni
ustno ali pisno.
Prosimo, upoštevajte dejstvo, da so lahko druga področja Vaše uporabe Storitev
urejena z dodatnimi sporazumi, kot so npr., sporazumi, ki urejajo Vaše brezplačne ali
znižane preskusne različice naših Storitev ali funkcionalnosti v Storitvah. Dodatni
sporazumi prevladajo do te mere, da ne pride do nezdružljivosti nasprotij med
kakršnimikoli dodatnimi pogoji in Splošnim pogoji.
HAPPY d.o.o.
Iztok Bohinc, direktor
November 2017